Säljplanering och säljprocess

Idag är tiden ofta flaskhalsen och du har säkert många järn i elden.  Det är mycket som ska hinnas med. Jag hjälper dig med verktygen för att arbeta effektivt, få bättre kontroll och styrning över pågående affärer så att du säljer mer till nöjdare kunder.

Säljplan

Första steget är att arbeta fram en säljplan som ger dig svar på varför du finns på affärskartan, vi identifierar på vilket sätt du och ditt erbjudande är unikt, vilka dina kunder är samt med vilket erbjudande och hur du ska nå dem.

Den här planeringen ger dig en kick-start till ett nytt säljliv.  I erbjudandet ingår ett uppföljningsmöte efter cirka en månad.

Komplettera gärna med att anlita mig som säljcoach!

Effektiv säljprocess – jobba smart med försäljningsarbetet

Nästa steg är att se över hur du kan förbättra försäljningsprocessen.

Vi börjar med att titta över hur ni arbetar idag och var vi kan förbättra processen. På vilket sätt kan du möta dina kunder för att nå bästa resultat?

Komplettera med fördel tjänsten säljmentor. Där implementerar jag det nya arbetssättet på individnivå.

Kontakta mig för mer information

Namn

E-post

Telefonnummer

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone