Om emanka konsult

Några exempel på mina uppdrag inom säljutveckling

 • Säljcoach åt ett flertal entreprenörer och egenföretagare
 • Grundläggande utbildning i säljprocessen för konsultchefer
 • Paketering av tjänster, målgrupp och kundnytta
 • Säljstrategi och manus för boka säljmöte
 • Säljstrategi/affärsmannaskap
 • Föreläsare och inspiratör på sälj-kickoff
 • Moderator på seminariedagar
 • Workshopledare
 • Värd och moderator på frukostseminarier
 • Rådgivare/bollplank för människor som vill starta eget
 • Föreläsning i att lyckas med försäljning för småföretagare

hos bland andra följande företag

Wednesday Relations

emanka konsult är representant för Wednesday Relations  i Göteborg. WR är ett nätverk för alla som arbetar med marknad, sälj, online business och sociala medier. I detta uppdrag ingår framför allt att jag är moderator och värd på frukostseminarier.

NyföretagarCentrum i Härryda Kommun

Sedan 2012 är jag diplomerad rådgivare hos NFC. I detta uppdrag ingår framför allt att jag möter nyföretagare och ger råd i deras uppstartskede. Jag är också ansvarig för information och kommunikation med intressenter, samarbetspartners och klienter. Läs mer om NFC Härryda eller på Facebook.

Medlem i företagarföreningar

Företagsamma Kvinnor i HärrydaJag var ordförande under 2013 och 2014.
Härryda Företagarförening
Landvetter Råda Rotaryklubb. Jag är president under 2017-2018