Försäljningschef att hyra

Att anställa en försäljningschef kostar och ni kanske inte behöver någon på heltid. Hyr mig som försäljningschef så mycket som behövs och jag hjälper er att fokusera på de områden som är viktiga för att få struktur i ert försäljningsarbete och att driva affärer mot avslut.

Resultatet blir att inga affärer trillar mellan stolarna, att ni jobbar med “rätt” affärer – ja, att ni helt enkelt säljer mer och får nöjdare kunder!

Vi börjar med en nulägesanalys där vi går igenom hur ni arbetar idag, hur er säljstrategi ser ut och vilka era säljmål är.

Därefter börjar vi det operationella arbetet, oftast sker det i form av säljmöten med berörd personal då vi utifrån en fast agenda går igenom säljläget. Vi analyserar eventuella hinder, diskuterar lösningar och tar fram handlingsplaner för att driva affärerna mot avslut.

Pris: offereras

Den här tjänsten kan med fördel kombineras med  individuell coachning av er säljpersonal.

Välkommen att kontakta mig för mer information!